Museum het Mondriaanhuis

Van 27 februari t/m 27 maart 2011 is fotografisch werk van de beeldend kunstenaar/fotograaf Hans Wilschut te zien in De Galerij van Museum Het Mondriaanhuis.
Het werk van Hans Wilschut (1966) laat zich nog het beste omschrijven als ‘Urbane landschappen’. Landschappen, waarbij het menselijk ingrijpen evident is maar de mens zelf afwezig is.

 Hans Wilschut fotografeert plekken over de gehele wereld. Vaak zijn dat tussenmomenten in architectuur of stedebouwkundige situaties. Zijn beelden onderzoeken de stad als metafoor en zijn oeuvre vormt tezamen één lyrische stad, een innerlijk stedelijk landschap, losgezongen van plaats en tijd.

 Uit zijn werk blijkt Wilschuts vermogen om te kijken, analyseren, bepalen en herkennen, om uiteindelijk te komen tot het vaststellen van een compositie. Hiervoor heeft hij vele hindernissen te overwinnen om te komen tot het beeld zelf, de foto die hij wil maken. Hierin toont hij een vasthoudendheid die bij Mondriaan als fanatisme werd aangeduid. Mondriaan zocht eindeloos naar de juiste compositie, het juiste beeld in het juiste evenwicht wat ook ‘de nieuwe wereld’ het best kon weergeven. Bij Mondriaan een strijd met verf en linnen. Bij Wilschut een zoeken en benaderen van zijn ’target’, obstakels overwinnen om uiteindelijk toch op het juiste moment, bovenop dat gebouw ertegenover te kunnen staan en zijn technische camera het moment te laten registreren.

Surface, 2008, Lagos

Zijn stedelijke landschappen zouden een verregaand detail kunnen zijn van een schilderij van Mondriaan. Een diep inzoomen op één van zijn laatste schilderijen. Een ‘zoals het zou kunnen zijn’, een ‘hierν’. De werkelijkheid zoals Wilschut deze ziet, transformeert in de camera. De werkelijke tijd en plaatsaanduiding ontbreekt. Wat zich uiteindelijk toont is een poëtisch beeld, in evenwicht, zorgvuldig gekaderd en uitgebalanceerd in kleur, in vorm, in licht en donker, een bijna abstract schilderij waar de beschouwer heel langzaam een werkelijkheid in gaat herkennen.

Voor meer informatie e/o beeldmateriaal 
kunt u contact opnemen met Jolanda Meulendijks
 (promotie & organisatie)
j.meulendijks@mondriaanhuis.nl
T 033 46 00 174
Museum Het Mondriaanhuis
Kortegracht 11
3811 KG Amersfoort
info@mondriaanhuis.nl
www.mondriaanhuis.nl


  • share on