Suez

Suez, short clip (original 01:16:01:01 min)

Het Suezkanaal is een van de belangrijkste verkeersaders van de wereldhandel en verbindt de Middellandse Zee met de Rode Zee. Een waterweg voor schepen om te passeren tussen Azië en het Midden-Oosten en Europa. Het kanaal scheidt Egypte van het Sinaï-schiereiland.

In 1830 voerde ingenieur Linant de Bellefonds een onderzoek uit naar de water niveua’s van Suez en bevestigde dat de Middellandse Zee en de Rode Zee op dezelfde hoogte lagen. Er zou een kanaal zonder sluizen kunnen worden aangelegd, waardoor de aanleg aanzienlijk eenvoudiger zou worden. De graafwerkzaamheden van het Suezkanaal begonnen begin 1859 op het noordelijkste punt van Port Said. Een naar schatting 1,5 miljoen mensen werkten gedurende 10 jaar aan het project. Velen van hen waren dwangarbeiders en er wordt aangenomen dat tienduizenden stierven tijdens het werken aan de Suez, door cholera en andere oorzaken.

Het Suezkanaal heeft slechts één scheepvaartroute met passeergebieden in de Ballah-Bypass nabij El Qantara en in de grote Bittermeren. Op een typische dag passeren drie konvooien het kanaal, twee in zuidelijke richting en één in noordelijke richting. De passage duurt tot 16 uur bij een snelheid van ongeveer 8 knopen. De lage snelheid helpt erosie van de oevers door scheepsgolven te voorkomen.

Vandaag de dag passeren gemiddeld bijna 50 schepen per dag het kanaal, goed voor zo’n 12% van de wereldhandel. Het is een cruciaal kanaal voor aardgas, het vervoeren van vracht en olie, waardoor zendingen vanuit het Midden-Oosten naar Europa kunnen komen.

In 2021 kwam een gigantisch containerschip, de MV Ever Given, met een lengte van vier voetbalvelden, vast te zitten in het Egyptische Suezkanaal, waardoor een van ’s werelds drukste handelsroutes werd geblokkeerd. Het schip kwam uit China en was op weg naar de Rotterdamse haven in Nederland. ongeveer tientallen schepen kwamen vast te zitten in de slipstream van de bulkcarrier, voor
meerdere dagen wachtend op reddingsboten om het 400 meter lange schip te bevrijden, dat door harde wind uit koers was geslagen. De gevolgen voor de wereldeconomie waren gigantisch, aangezien er meer dan 400 schepen waren gepland te passeren. Er waren veertien sleepboten nodig om het schip weer vlot te trekken, en kranen aan de wal waren bezig om zand te verwijderen van de plek waar het schip vastzat in de zijkant van de kanaaloever. Nadat het schip weer vlot was getrokken, lag het drie maanden aan de ketting in de buurt van de kanaalstad Ismailia, terwijl er een compensatieovereenkomst werd gesloten tussen Egypte en de eigenaren van de Ever Given.

Camera en geluid: Hans Wilschut
Montage: Jeremy Broere, Hans Wilschut


  • share on