Elf Steden Verlengd tot 2027

Sinds 2018 zijn dertien werken van Hans Wilschut (1966) te zien in het Fries Museum in Leeuwarden. In opdracht van het museum maakte de landschapsfotograaf foto’s van de Friese elf steden en Drachten en Heerenveen. Wilschut liet zich hierbij inspireren door oude schetsen en tekeningen uit de collectie van het Fries Museum. Deze oude prenten en tekeningen zijn samen met de foto’s te zien in De Elf Steden. In de 17de en vooral in de 18de eeuw liepen tekenaars door Friesland om het aanzicht van steden, dorpen, straten en belangrijke gebouwen op papier te zetten. Tot de komst van de fotografie werd het stedelijk landschap op deze manier vastgelegd. De tekeningen en schilderijen schetsen een beeld van hoe de steden in de loop der tijd groeiden. Met de opdracht van het Fries Museum aan fotograaf Hans Wilschut om de steden van Friesland te portretteren, wordt deze traditie in ere hersteld. Wilschut toont een hedendaagse blik op de dertien Friese steden van nu. En hij biedt een bijzonder perspectief. Letterlijk, omdat hij veel vanuit de hoogte fotografeert. Figuurlijk, omdat hij vanuit dat standpunt vooral let op plekken van transformatie. Naast de traditionele elf steden, portretteert hij ook Drachten en Heerenveen, plaatsen die eigenlijk geen dorp meer genoemd kunnen worden.

Te zien t/m 31 December 2027

fries museum leeuwarden
wilhelminaplein 92
postbus 1239
8900 ce leeuwarden
t +31 (0)58 255 55 00
www.friesmuseum.nl


  • share on