The Verticals

Het project ‘The Verticals’ is ontstaan in Hong Kong, een van de zogenaamde vrije handelszones van China. Waar de huren van huizen in Hong Kong tot de hoogste in de wereld gerekend kunnen worden worstelt de metropool met de beperkingen van haar stedelijke ruimte. In de afgelopen tientallen jaren is in vertikale bebouwing vaak een oplossing gezocht voor de toenemende vraag naar woonruimte.
Tijdens verschillende reizen naar Hong Kong raakte Hans Wilschut geinteresseerd in de verschillende generaties van sociale woningbouw. Het viel hem daarbij op hoe de monotomie van dergelijke dicht op elkaar gebouwde massa bewoning vaak door de bewoners zelf wordt veranderd en van ongeplande aanpassingen wordt voorzien. Wilschut richtte zijn lens op deze verdichtte architectuur maar ook op de restvorm van de architectuur, de leegte die de ruimte tussen de bebouwing inneemt. Op deze wijze drukt Wilschut zijn verbazing uit over de ‘condition humaine’ in deze dichtbewoonde stad.

Bekijk de serie


  • share on