Ultra Vision

Ultra Vision is gerealiseerd in 2016 in Centraal Museum Utrecht [NL].

Gedurende vier seizoenen fotografeerde Hans Wilschut (Ridderkerk, 1966) vier panorama’s vanaf de Utrechtse Domtoren. De panorama’s bieden zicht op binnenstad, uitbreidingswijken, stadsgrenzen en provincie. Wilschut geeft een blik op de stad zoals het menselijk oog het nooit zal kunnen zien. Doordat elk panorama uit 60 tot 90 opnamen bestaat die vanaf drie verschillende standpunten zijn gemaakt (vanaf 40, 70 en 95 meter hoogte), is het beeld zowel dichtbij als in de verte haarscherp. Net als zijn 17de-eeuwse collega Pieter Saenredam, bekend van zijn precieze weergave van stadsgezichten en kerkinterieurs, brengt Wilschut verschillende perspectieven samen en corrigeert hij ze enigszins. Wilschut maakt hiervoor gebruik van digitale montagetechnieken. Voor zijn tentoonstelling in het Centraal Museum ontwikkelde Wilschut een ruimtelijke opstelling van deze panorama’s waarbij de bezoeker zich in alle rust kan verhouden tot de stad.

Panorama-traditie
Het werk Ultra Vision is geinspireerd door beroemde panorama’s zoals die van H.W. Mesdag (Scheveningen/Den Haag, 1881) en Eadweard Muybridge (San Francisco, 1878). Ook in Utrecht bestaan enkele fotopanorama’s vanaf de Domtoren gemaakt door onder andere W.C. van Dijk in 1870. Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht, die deze opdracht verstrekte, vond het de hoogste tijd voor een actueel stadsgezicht – zeker nu met alle veranderingen – met een moderne opvatting van het aloude panorama.

Wilschut is opgeleid als schilder en zijn schilderkunstige blik is in zijn fotografie voelbaar. Zijn zomerpanorama richting het noorden doet denken aan een sprankelend Ruisdael-beeld met veel wolkenactiviteit. De contouren van Amsterdam zijn zichtbaar aan de horizon. Op het nevelige lentepanorama ontluiken de bomen langs de grachten. Wilschut koos ervoor het winterpanorama naar het westen te maken, vanwege zijn associatie met heldere dagen en laaghangend tegenlicht. Het herfstpanorama maakte hij richting het oosten, naar de Utrechtse Heuvelrug.

Groei en verandering
Anders dan de meeste documentaire fotografen creëert Wilschut zijn eigen werkelijkheid. In dit geval door de perspectieven te combineren. Wereldwijd legt hij met zijn technische camera vaak vanuit hoge standpunten groei en veranderingsprocessen in stedelijke gebieden vast. Hieronder recent ook de serie Utrecht Centraal over het stationsgebied in Utrecht waarvoor hij de daken en kranen aanwendde. Voor Ultra Vision fotografeerde Wilschut vanaf de drie transen van de Domtoren. Meestal is een stad een complex en groot ding om te begrijpen, maar hier past de stad Utrecht op vier panorama’s. Dat kan alleen omdat de Dom zo groot is en omdat de stad relatief klein is. Met het Dompanorama wil Wilschut het historische aan het toekomstige Utrecht verbinden en laten zien hoe de stad zich tot de omringende wereld verhoudt.

Ultra Vision van Hans Wilschut maakt deel uit van het project Stadsgezichten. Utrecht in transitie. Dit is een reeks van 12 foto-opdrachten van Stichting Stedelijke Fotografie Utrecht over de huidige schaalsprong van Utrecht.

Mireille de Putter.

002
Ultra Vision Zuid, 2016, clipso lightbox, 3,5-7 meter

003
Ultra Vision Zuid, 2016, clipso lightbox, 3,5-7 meter

004
Ultra Vision Noord, 2016, clipso lightbox, 3,5-7 meter

005
Ultra Vision Noord, 2016, clipso lightbox, 3,5-7 meter

006
Ultra Vision Noord en Zuid, 2016, clipso lightboxen, 3,5-7 meter, console

007
Ultra Vision, 2016, zaaldoorzicht

008
Ultra Vision West en Oost, 2016, clipso lightboxen

009
Ultra Vision West, 2016, clipso lightbox, 3,5-7 meter

010
Ultra Vision Oost, 2016, clipso lightbox, 3,5-7 meter

011
Ultra Vision Oost, 2016, clipso lightbox, 3,5-7 meter

012
Ultra Vision, 2016, zaaldoorzicht


  • share on